برچسب: شورای امنیت سازمان ملل

فرهنگی
تصویب قطعنامه «حقوق بشری» علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل

تصویب قطعنامه «حقوق بشری» علیه ایران در مجمع عمومی سازمان...

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۷۸ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۶۹ رأی ممتنع قطعنامه‌ای...