برچسب: شهید آبسالان

سیاسی
پسر سردار آبسالان به شهادت رسید؛ سردار الماسی سالم است

پسر سردار آبسالان به شهادت رسید؛ سردار الماسی سالم است

به گفته یک شاهد عینی سحرگاه امروز شنبه مقارن با شب قدر بر اثر تیراندازی فرد یا افراد...