برچسب: سیل کره جنوبی

سیاسی
رئیس جمهور کره جنوبی به خاطر وقوع سیل عذرخواهی  کرد

رئیس جمهور کره جنوبی به خاطر وقوع سیل عذرخواهی کرد

«یون سوک یول» رئیس جمهور کره جنوبی امروز چهارشنبه از مردم کشورش به خاطر خسارت ها...