برچسب: سقوط لیر ترکیه

اقتصادی
واکنش عجیب رئیس بانک مرکزی ترکیه به سقوط لیر: ما بهترین نظام های بانکداری را در جهان داریم!

واکنش عجیب رئیس بانک مرکزی ترکیه به سقوط لیر: ما بهترین...

رییس بانک مرکزی ترکیه گفت کشورش یکی از بهترین نظام های بانکداری را در جهان دارد!...