برچسب: سفر خانواده قالیباف

مجلس
نماینده مجلس: طرح صیانت را اجرا کنید تا دیگر اخباری مثل سیسمونی قالیباف به بیرون درز نکند!

نماینده مجلس: طرح صیانت را اجرا کنید تا دیگر اخباری مثل سیسمونی قالیباف به بیرون درز نکند!

عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت گفت: جنجال پیش آمده بر سر سفر خانواده قالیباف، این پیام...