برچسب: روسیه و برجام

سیاسی
رئیسی با برجام و روسیه و وزرای خیال پرداز خود چه خواهد کرد؟

رئیسی با برجام و روسیه و وزرای خیال پرداز خود چه خواهد کرد؟

این تصور که امریکا به توافق با ایران نیازمند است، هم درست است و هم غلط. مهم‌ترین...