برچسب: روح الله ایزدخواه نماینده مجلس

مجلس
گران کن و یارانه بده!

گران کن و یارانه بده!

یک نماینده مجلس در واکنش به اظهارات جواد ساداتی نژاد وزیر کشاورزی که از ارائه یارانه...