برچسب: رُمان «گذر خان»

اشخاص
مسائل روحانیت به روایت رُمان «گذر خان» ابطحی

مسائل روحانیت به روایت رُمان «گذر خان» ابطحی

ایسنا نوشت: محمدعلی ابطحی در رُمان «گذر خان» می‌خواسته با بیان پروتکل‌های جامعه...