برچسب: دستور رییس جمهور به وزیر کشور

سیاسی
رئیس‌جمهور دستور پیگیری حوادث مشهد را صادر کرد

رئیس‌جمهور دستور پیگیری حوادث مشهد را صادر کرد

رئیس جمهور، وزیر کشور را برای بررسی دقیق حواشی پیش آمده در مسابقه فوتبال ایران و...