برچسب: خیراندیشان سیستان و بلوچستان

اخبار اصلاحات
اگر نمی‌خواهیم تقاضاهای نسل جدید را برآورده کنیم، دست کم اعتراض آنها را بفهمیم

اگر نمی‌خواهیم تقاضاهای نسل جدید را برآورده کنیم، دست کم اعتراض آنها را بفهمیم

سیدمحمد خاتمی در دیدار با جمعی از خیراندیشان مطلع و علاقمند به مسائل سیستان و بلوچستان...