برچسب: خرید ملک در ترکیه

مجلس
الیاس قالیباف: اسناد خرید ملک توسط داماد ما در ترکیه جعلی است

الیاس قالیباف: اسناد خرید ملک توسط داماد ما در ترکیه جعلی است

فرزند رئیس مجلس با رد ادعاهای مطرح شده درخصوص اینکه داماد خانواده قالیباف ملکی در...