برچسب: جنگل هیرکانی

حوادث
فیلم خشک کردن درختان جنگل هیرکانی توسط قاچاقچیان چوب

فیلم خشک کردن درختان جنگل هیرکانی توسط قاچاقچیان چوب

ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده که از روش قاچاقچیان چوب در جنگل‌های هیرکانی پرده...