برچسب: جانشین فرمانده سپاه

سیاسی
سردار فدوی: اوضاع کنونی اقتصادی کشور به این دلیل است که همراهی با آمریکا در گذشته باعث ناراحتی خداوند شده

سردار فدوی: اوضاع کنونی اقتصادی کشور به این دلیل است که همراهی با آمریکا در گذشته باعث ناراحتی خداوند شده

سردار فدوی اذعان کرد: اوضاع کنونی اقتصادی کشور در شأن ملت بزرگ ایران نیست و به این...