برچسب: جام جهانی ٢٠٢٢

ورزشی
روسیه از جام جهانی ٢٠٢٢ حذف شد

روسیه از جام جهانی ٢٠٢٢ حذف شد

فیفا با انتشار بیانه‌ای روسیه را از رقابت برای حضور در جام جهانی قطر محروم کرد.