برچسب: تغییر در طرح ترافیک

اجتماعی
پس از ماه رمضان تغییری در ساعات اجرای طرح ترافیک نداریم

پس از ماه رمضان تغییری در ساعات اجرای طرح ترافیک نداریم

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد که ساعات اجرای طرح ترافیک پس از...