برچسب: تعداد مهاجران افغانستانی در ایران

اجتماعی
تعداد دقیق افغانستانی‌ها در ایران چقدر است؟

تعداد دقیق افغانستانی‌ها در ایران چقدر است؟

افغانستانی‌ها­ بزرگترین مهاجران ساکن ایران هستند.