برچسب: تاریخ بازی ایران و آمریکا در جام جهانی قطر

ورزشی
تاریخ بازی‌های ایران در جام جهانی 2022

تاریخ بازی‌های ایران در جام جهانی 2022

پس از مشخص شدن گروه ایران در جام جهانی قطر زمان بازی های ایران با انگلیس و آمریکا...