برچسب: بچه های کار

اجتماعی
به بچه‌ها برای تكدی‌گری، مواد می‌خورانند!

به بچه‌ها برای تكدی‌گری، مواد می‌خورانند!

نایب‌رییس شورای شهر تهران، گفت: به بچه‌های بیچاره مواد می‌خورانند که بی‌حال باشد...