برچسب: بنیاد امید ایرانیان

فرهنگی
با شعار نمی‌توان کشور را اداره کرد، در جریان اصلاحات حتما نیازمند یک تحول اساسی هستیم 

با شعار نمی‌توان کشور را اداره کرد، در جریان اصلاحات حتما...

رئیس بنیاد امید ایرانیان با اظهار تاسف از احساس یاس و ناامیدی در اقشار مختلف جامعه...