برچسب: برنامه هسته‌ای ایران

فرهنگی
آمریکا و اسراییل برای تمرین حمله نظامی احتمالی به برنامه هسته‌ای ایران برنامه می‌ریزند

آمریکا و اسراییل برای تمرین حمله نظامی احتمالی به برنامه...

همزمان با افزایش تردید به جدیت ایران در مذاکرات وین، مقام‌های ارشد دفاعی اسرائیل...