برچسب: بحران آب

سیاسی
ا بیست سال دیگر حداقل ۴۰ کشور دنیا با بیشترین بحران آبی مواجه خواهند شد!

ا بیست سال دیگر حداقل ۴۰ کشور دنیا با بیشترین بحران آبی...

موسسه منابع جهانی در گزارشی آینده‌نگرانه درباره خشکسالی و کمبود منابع آبی در جهان...