برچسب: امیرالمومنین

عمومی
طالبان: مردم افغانستان باید ۲ ماه روزه بگیرند اما طالبان همان یک ماه!+عکس

طالبان: مردم افغانستان باید ۲ ماه روزه بگیرند اما طالبان همان یک ماه!+عکس

‏طالبان بیانیه داده که امیرالمومنین خواب دیده مردم افغانستان مکلف شدند ۲ ماه روزه...