برچسب: اعمال شب احیا نوزدهم

عمومی
اعمال مخصوص شب نوزدهم ماه مبارک رمضان

اعمال مخصوص شب نوزدهم ماه مبارک رمضان

شب قدر؛ شبی که مقدّرات یک سال انسان‌ها بر حسب شایستگی‌ها و لیاقت‌هایشان تعیین می‌شود...