برچسب: اصلاح شیوه تخصیص یارانه

سیاسی
رئیسی: پرداخت ماهانه ۴۰۰ هزار تومان به هر فرد کار سختی است

رئیسی: پرداخت ماهانه ۴۰۰ هزار تومان به هر فرد کار سختی است

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه پرداخت ۴۰۰ هزار تومان بصورت ماهیانه به هر فرد کار سختی...