برچسب: اسکوچیچ

ورزشی
پیروزی ایران مقابل عراق، شکستن یک رکورد تاریخی برای اسکوچیچ خواهد بود

پیروزی ایران مقابل عراق، شکستن یک رکورد تاریخی برای اسکوچیچ...

در صورت پیروزی ایران مقابل عراق و صعود زود هنگام به جام جهانی، اسکوچیچ بهترین رکورد...