برچسب: استاندار تهران

اقتصادی
راهكار استاندار تهران براي رفع فقر؛ زکات را دنبال کنیم

راهكار استاندار تهران براي رفع فقر؛ زکات را دنبال کنیم

استاندار تهران با اشاره به موضوع فقر مطلق گفت: بعد از موضوع فقر مطلق کارگروه‌های...