با ما ارتباط برقرار کن

همه نوشته های برچسب شده "ادعای یک رسانه درباره دیدار ظریف با مقام دولت اوباما"