برچسب: ابی خواننده

ویدیو
ابی : خلیج فارس اختلاف بین ایران و امارات است ارتباطی به من ندارد!

ابی : خلیج فارس اختلاف بین ایران و امارات است ارتباطی به من ندارد!

ابی خواننده لس انجلسی در اخرین گفتکوی تصویری خود در پاسخ به پرسش چرا در امارات اهنگ...