برچسب: آمار مهاجرت از ایران

سیاسی
از هر ۳ نفر در ایران یک نفر مایل به مهاجرت است/ انگیزه مهاجرت: مسائل اقتصادی

از هر ۳ نفر در ایران یک نفر مایل به مهاجرت است/ انگیزه...

مهاجرت به معنای رایج آن، تغییر محل زندگی به کشوری دیگر برای مدت زمانی موقت یا دایم...