برچسب: آغاز عصر خاورمیانه

سیاسی
آغاز عصر خاورمیانه بدون آمریکا

آغاز عصر خاورمیانه بدون آمریکا

نشریه فارن پالیسی با اعلام خبر مرگ دوستی‌ها و دوستان آمریکا در خاورمیانه می‌گوید...