برچسب: آخرین خبرها از جنگ اوکراین

سیاسی
بحران اوکراین به نفع آمریکا بود

بحران اوکراین به نفع آمریکا بود

یک کارشناس مسائل بین الملل درباره سرانجام جنگ اوکراین پیش‌بینی می کند: بحران اوکراین...