پشم‌خواری به زودی در سراسر ایران!+فیلم

گوسفندان به دلیل گرسنگی و نبود نهاده به خوردن پشم یکدیگر روی آورده‌اند که به بیماری گوارشی و مرگ دام منجر می‌شود.

با حذف ارز و گرانی نهاده‌ها توسط رئیسی از این پدیده‌ها به وفور یافت خواهد شد.

/دولت‌بهار