سیاسی ۱۴۰۳/۰۳/۲۶

پزشکیان: نمی‌گویم به من رأی بدهید. به هر کسی که دلتان می‌خواهد رأی بدهید

مسعود پزشکیان در جمع مردم قم گفت: اگر مردم در صحنه نباشند دشمنان به کشور ما طمع می‌کنند/ نمی‌گویم به من رأی بدهید. به هر کسی که دلتان می‌خواهد رأی بدهید

پزشکیان: نمی‌گویم به من رأی بدهید. به هر کسی که دلتان می‌خواهد رأی بدهید
ما را در
گوگل نیوز دنبال کنید