سیاسی ۱۴۰۳/۰۳/۲۸

عرب سرخی، عضو جبهه اصلاحات:

پزشکیان صدای نیروهای معترض است

عرب سرخی، عضو جبهه اصلاحات گفت: ندای آقای پزشکیان و ندای کسانی که در جامعه فکر می کنیم قهر کردند موضوعش اعتراض به رفتارهای حاکمیت است. مطالبه اصلاح دارند؛ برانداز نیستند.

پزشکیان صدای نیروهای معترض است
ما را در
گوگل نیوز دنبال کنید