فرهنگی ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

پرداختی مدیر آموزش و پرورش لرستان به خودش از جیب فرهنگیان!

لرستان خبر نوشت: طبق اسناد موجود، رضا عزتی مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان اسفند ماه ۱۴۰۲ به غیر از حقوق و … خود مبلغ ۲۳۰ میلیون ریال بابت توزیع کتب درسی دریافتی داشته است. موضوع خیلی خیلی ساده است: توزیع یک مرحله از کتب درسی استان لرستان به این صورت است که بعد

پرداختی مدیر آموزش و پرورش لرستان به خودش از جیب فرهنگیان!

لرستان خبر نوشت: طبق اسناد موجود، رضا عزتی مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان اسفند ماه ۱۴۰۲ به غیر از حقوق و … خود مبلغ ۲۳۰ میلیون ریال بابت توزیع کتب درسی دریافتی داشته است.

موضوع خیلی خیلی ساده است:

توزیع یک مرحله از کتب درسی استان لرستان به این صورت است که بعد از پیگیریهای مسئول توزیع کننده کتب درسی در مرحله اول کتابها وارد انبار شده و به وسیله ی کارگران روزمزد دور میدان تخلیه شده و دستمزد خود را می گیرند و تمام

مرحله ی بعد از هر اداره ی آموزش و پرورش ناحیه و منطقه، یک نفر می آید و طبق آمار ثبت نامی، کتاب های خود را تحویل گرفته و سپس توزیع می کند

سوال اینجاست که آقای عزتی که همه‌ی حقوق و مزایای خود را در عالی ترین سطح دریافت می کند کدام نقش را در توزیع کتب داشته که ۲۳۰ میلیون ریال دریافت کرده است؟

چرا باید حق پرسنل زحمتکشی که تمام بار مسئولیت بر گردن ایشان است در جیب دو سه نفر برود؟

/لرستان خبر

ما را در
گوگل نیوز دنبال کنید