سیاسی ۱۴۰۳/۰۴/۲۰

واکنش روزنامه شهرداری تهران به کارزار برکناری علیرضا زاکانی؛ امضاها جعلی است

روزنامه همشهری نوشت: امضاهای عزل زاکانی جعلی است.

واکنش روزنامه شهرداری تهران به کارزار برکناری علیرضا زاکانی؛ امضاها جعلی است

روزنامه همشهری به کارزار جمع‌آوری اما برای برکناری علیرضا زاکانی از شهرداری تهران واکنش نشان داده و امضاهای آن را جعلی خوانده است.

ما را در
گوگل نیوز دنبال کنید