۷ آبان ۱۴۰۱ - ۱۹:۰۵

شعار دانشجویان در دانشگاه بهشتی امروز:

هیز تویی، هرزه تویی! زن آزاده منم!

امروز دانشجویان در دانشگاه بهشتی با سر دادن شعار: «هیز تویی، هرزه تویی! زن آزاده منم!»، اعتراض خود را نشان دادند.

ما را در
گوگل نیوز دنبال کنید