۳ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۳

فروش سربازی در سال ۱۴۰۲ منتفی است

قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در بودجه ۱۴۰۲ پیشنهادی درباره فروش خدمت سربازی از سوی دولت وجود ندارد.

ما را در
گوگل نیوز دنبال کنید