سیاسی ۱۴۰۳/۰۴/۰۵

زیدآبادی: نمی‌دانم چرا عده‌ای اصرار دارند سعید جلیلی را «هندوانهٔ سربسته» وصف کنند

احمد زیدآبادی نوشت: نمی‌دانم چرا عده‌ای اصرار دارند سعید جلیلی را “هندوانهٔ سربسته” وصف کنند. با توضیحاتی که مصطفی پورمحمدی داد، مشخص شد نزدیک ۲۰ سال است که آقای جلیلی تمام آنچه را که “می‌خواهد و می‌تواند” به تمام و کمال بروز داده و نکتهٔ مجهولی در این باره از خود باقی نگذاشته است.

زیدآبادی: نمی‌دانم چرا عده‌ای اصرار دارند سعید جلیلی را «هندوانهٔ سربسته» وصف کنند

احمد زیدآبادی در مطلبی در کانال تلگرامی خود با عنوان «هندوانهٔ سرباز یا سربسته؟» نوشت:

نمی‌دانم چرا عده‌ای اصرار دارند سعید جلیلی را “هندوانهٔ سربسته” وصف کنند.

با توضیحاتی که مصطفی پورمحمدی داد، مشخص شد نزدیک ۲۰ سال است که آقای جلیلی تمام آنچه را که “می‌خواهد و می‌تواند” به تمام و کمال بروز داده و نکتهٔ مجهولی در این باره از خود باقی نگذاشته است.

نکتهٔ مجهول واقعی در حقیقت آن است که وی این همه قدرت و نفوذ را از کجا آورده و چرا کارهایش از نگاه عموم چندان پنهان مانده است که از او به عنوان هندوانهٔ سربسته یاد شود.

ما را در
گوگل نیوز دنبال کنید