۳ آبان ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۲

دانشگاه را دریابید!

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب اظهار کرد: تشنج بین دانشجویان وارد مرحلۀ بسیار بغرنجی شده است.اگر راهی برای توافق و سازش بین آنها پیدا نشود، دانشگاه‌های کشور ممکن است ثبات لازم برای ادامۀ فعالیت طبیعی خود را از دست بدهند و حتی به تعطیلی کشانده شوند.

دانشگاه را دریابید!
احمد زیدآبادی

اصلاحات نیوز؛ احمد زیدآبادی در یادداشتی که برای روزنامه هم‌میهن نوشته پیش‌بینی کرده در صورتی که صف‌آرایی دانشجویان ادامه‌دار باشد، دانشگاه‌ها به تعطیلی کشانده می‌شوند و پیشنهاد داده طرف ثالثی میانجی‌گری بین دانشجویان را برعهده گیرد!

زیدآبادی گفته است: تشنج بین دانشجویان دارای گرایش‌های سیاسی متفاوت در روزهای اخیر وارد مرحلۀ بسیار بغرنجی شده است.

در واقع دانشجویان حامی وضع موجود با دانشجویان منتقدِ حکومت، به‌گونه‌ای در برابر یکدیگر صف‌آرایی کرده‌اند که اگر راهی برای توافق و سازش بین آنها پیدا نشود، دانشگاه‌های کشور ممکن است ثبات لازم برای ادامۀ فعالیت طبیعی خود را از دست بدهند و حتی به تعطیلی کشانده شوند.

انتظار اینکه این دو گروه دانشجویی بنا به ابتکار خود وارد گفت‌وگو شده و به توافق برسند، غیرواقع‌بینانه است و به ناچار طرفِ ثالثی باید در این زمینه میانجی‌گری کند.

شاید تشکیل هیأتی خارج از دانشگاه و با حضور افرادی معتدل و مورد اعتماد عموم، بهترین راه برخورد با این مشکل باشد. چنین هیئتی طبعاً می‌تواند با حضور در دانشگاه‌ها، با گرایش‌های مختلف دانشجویی و نمایندگان آنها بدون واسطه به بحث بنشیند، درشتی‌های احتمالی آنها را تحمل کند و نهایتاً آنان را برای پذیرش توافقی که منجر به حفظ آرامش دانشگاه و خشنودی همۀ طرف‌ها شود، متقاعد سازد.

ما را در
گوگل نیوز دنبال کنید