سیاسی ۱۴۰۳/۰۳/۲۶

حمله زاکانی به برجام

علیرضا زاکانی در میزگرد سیاست خارجی ضمن حمله به برجام گفت: برجام حاصل تفکری است که خودباوری به ظرفیت‌های داخلی را ندارد و بدنبال پذیرفتن سلطه غرب است!

حمله زاکانی به برجام
ما را در
گوگل نیوز دنبال کنید