سیاسی ۱۴۰۳/۰۴/۰۹

التماسِ سکوتِ هواداران جلیلی از ثابتی؛ ساکت باش تا برای جلیلی رای جمع کنیم!

هواداران تندرو جلیلی هم متوجه شدند اگر ثابتی سکوت کند فضای جبهه اصولگرایان آرام تر می شود و شاید بتوانند نظر حامیان قالیباف را به جلیلی جلب کنند.

التماسِ سکوتِ هواداران جلیلی از ثابتی؛ ساکت باش تا برای جلیلی رای جمع کنیم!

حتی هواداران تندرو جلیلی هم متوجه شدند اگر ثابتی سکوت کند فضای جبهه اصولگرایان آرام تر می شود و شاید بتوانند نظر حامیان قالیباف را به جلیلی جلب کنند.

گفتنی است حدود یک ماه قبل در زمان انتخاب ریاست دور جدید مجلس امیرحسین ثابتی نماینده ای که با رفتن در لیست مصاف توانسته بود به مجلس راه پیدا کند و بعد از راهیابی رفتن در لیست مصاف را انکار کرد و گفت مستقل بودم پس از انتخاب قالیباف به عنوان ریاست مجلس در کانال تلگرامی خود نوشته بود: “رای سفید بنده ناشی از سرگردانی یا عدم قدرت تشخیص نبوده، اتفاقا به خاطر شناخت دقیق؛ چنین تصمیمی را گرفتم”

رأی سفید ثابتی واکنش و انتقاد اصولگرایان و حامیانشان را در بر داشت و ادله آنها دهن کجی ثابتی به فتوای رهبری در مورد حرام بودن رأی سفید بود.

/ فارس اقتصادی

ما را در
گوگل نیوز دنبال کنید