برچسب: فروش قرنیه چشم

اجتماعی
عراقی‌ها خریدار «کلیه» ایرانیان به قیمت دلار!

عراقی‌ها خریدار «کلیه» ایرانیان به قیمت دلار!

کلیه، مغز استخوان و یک‌چهارم کبد و هر چیز دیگر در بدن انسان زنده را که بشود پیوند...