برچسب: سوگند رئیسی

سیاسی
آقای رئيسى به سوگند خود وفادار بمانید و این رفتارهای غیر اخلاقی را برای همیشه متوقف کنید

آقای رئيسى به سوگند خود وفادار بمانید و این رفتارهای غیر اخلاقی را برای همیشه متوقف کنید

اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی در یک پست اینستاگرامی نسبت به ماجرای مهسا امینی...