برچسب: حکم قضایی

قضایی
رفع تصرف ‌۱۷ هزار متر مربع از اراضی ملی هرمزگان

رفع تصرف ‌۱۷ هزار متر مربع از اراضی ملی هرمزگان

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از رفع تصرف بیش از ‌۱۷ هزار مترمربع از اراضی ملی...