برچسب: افزایش هزینه خانوار

اقتصادی
هزینه خانوارها در فروردین امسال، ۳۵.۶ درصد بیشتر شد

هزینه خانوارها در فروردین امسال، ۳۵.۶ درصد بیشتر شد

خانوارهای ایرانی در ماه گذشته به طور متوسط ۳۵.۶ درصد برای تامین کالا و خدمات خود...