با ما ارتباط برقرار کن

همه نوشته های برچسب شده "احمدی‌نژاد بجای مظلوم‌نمایی و تهمت به دیگران، پاسخگویی عملکرد خود باشد"