برچسب: میزان حقوق سربازی چقدر است

مجلس
قالیباف: مجلس در دو سال گذشته حقوق سربازان را 8 برابر کرده است

قالیباف: مجلس در دو سال گذشته حقوق سربازان را 8 برابر کرده است

رئیس مجلس در توئیتر خود با تاکید بر این موضوع که وضعیت معیشتی سربازان و دریافتی...