برچسب: طرح ترافیک تهران

سیاسی
افزایش ساعت طرح ترافیک تهران از فردا

افزایش ساعت طرح ترافیک تهران از فردا

طرح های ترافیکی پایتخت بنابر مصوبه شورای ترافیک تهران از فردا /اول آذرماه/ همزمان...