برچسب: شیر نر

حوادث
دزدی که طعمه شیر شد!

دزدی که طعمه شیر شد!

یک مرد که قصد داشت یک توله شیر را از داخل یک باغ وحش به سرقت ببرد، توسط یک شیر نر...